МАТЕРИАЛИ    
   
     
Мраморът е метаморфна скала, изградена от калцит и доломит.
Формирана е при прекристализация на варовици и доломити, което го прави по-плътен и здрав.
Оцветяването на мрамора варира от бяло до всички нюанси на цветовете.
Поради голямото разнообразие на цветове мраморът е предпочитан материал в бита за декорации, статуи, облицовки, настилки мозайки и др.