МАТЕРИАЛИ    
   
     
Още от времето на Римската империя един от най разпространените материали за каменни облицовки и изграждане в строителство е травертина.
Поради леснотата на оформяне и обработка той е предпочитан като облицовъчен камък и декорация за външни и вътрешни помещения, особено средиземноморски стил.