МАТЕРИАЛИ    
   
     
Варовикът е една от най-широко използваните в строителството скали.
Той е един от материалите, които се обработват и поддържат доста лесно. Поради това е предпочитан материал както за облицовки и настилки, така и за резбовани детали, корнизи,балустри и др. нестандартни решения.